Αθανάριχος


Αθανάριχος
(Athanaric, 4ος αι. μ.Χ.). Βασιλιάς των Βησιγότθων, μεγάλος εχθρός των Ρωμαίων. Ηττήθηκε από τον αυτοκράτορα Βαλέντιο (369) και κατέφυγε στα όρη της Δακίας. Ο Α. συμμάχησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο για να αντιμετωπίσει τους Ούννους. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 381.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.